Trenutno pretražujete u privatnom režimu. Da biste koristili westernunion.com, otvorite običan prozor pregledača i nastavite rad.
  • Estimate
  • Receiver
  • Payment
  • Review
Send money online to Bosnia and Herzegovina

Pošaljite novac
u Bosnu i Hercegovinu

Pošaljite novac odmah

Prenosi novca u Bosnu i Hercegovinu

Odaberite kako želite da pošaljete novac:

Na mreži

Pošaljite novac brzo i pouzdano na wu.com bilo kada.

Pošalji odmah

U ekspozituri

Posetite bilo koju od naših 3,900 ekspozitura1 širom Srbije i platite gotovinom.

Pronađite ekspoziture
Get started with Western Union

Budite mirni

u svakom trenutku

Pratite svoj transfer

Prvi put šaljete novac preko mreže?

Da biste počeli, morate da se registrujete na mreži.

Zatim idite u najbližu ekspozituru kompanije Tenfore sa važećim identifikacionim dokumentom da biste potvrdili svoj identitet.

Saznajte više

Global money transfer from Serbia

Jeste li spremni da pošaljete novac u Bosnu i Hercegovinu?

Brži i pametniji prenosi novca sa bilo kog laptopa ili mobilnog uređaja, non-stop.

Počnite

1 Broj ekspozitura je važeći od 30. juna 2018.