• Estimate
  • Receiver
  • Payment
  • Review

Šaljite novac na Vaš način

Western Union nudi više jednostavnih načina da pošaljete novac u preko 200 zemalja i teritorija širom sveta, lično iz lokacije ili on-line kada god poželite.


Odaberite opciju koja odgovara primaocu

Pošaljite
novac na lokaciju

Pošaljite novac na preko 500.000 lokacija2 za samo par minuta1 .

Get started with Western Union

Pratite prenose i budite spokojni

Samo unesite detalje o prenosu i MTCN na našem veb-sajtu da biste uvek znali gde se vaš novac nalazi.

Praćenje prenosa
Find the nearest Western Union agent location in Serbia

On-line slanje novca

Samo nekoliko klikova i novac je već poslat. Pošaljite novac širom sveta sa bilo kog uređaja kad god poželite.

Počnite

Get started with Western Union

Slanje sa lokacije

Uz preko 3.900 lokacija1 u Srbiji, uvek smo u vašoj blizini. Pronađite najbližu da biste poslali novac uz pomoć agenta.

Pronađite lokaciju

Kako se šalje novac uz Western Union?

Slanje novca je jednostavno – samo treba da znamo gde želite da ga pošaljete, kako želite da platite, način isplate i ko je primalac prenosa.

Ako želite detaljnije informacije, posetite naš detaljni vodič za slanje novca preko mreže ili lično posetite ekspozituru.

Pogledajte naš vodič

1 Isplata može biti odložena, odnosno usluga nedostupna usled određenih uslova pojedinačne transakcije, a naročito iznosa koji je poslat, zemlje prijema, dostupnosti valute plaćanja, regulatornih zahteva, konverzije valuta, potrebnih aktivnosti primaoca, identifikacionih zahteva, radnog vremena lokacije, razlike u vremenskim zonama ili izboru odložnih opcija. Mogu postojati i dodatna ograničenja. Detalje potražite u Uslovima usluge.

2 Broj ekspozitura koji je važeći od 30. juna 2018.